Chứng nhận sản phẩm chuỗi ATTP cung ứng thực phẩm an toàn Thành Phố

Nhằm xây dựng, mở rộng, vận hành “Chuỗi thực phẩm an toàn” để giám sát và đảm bảo được chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) các loại nông sản, thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Đồng thời, đảm bảo sản phẩm chuỗi được kiểm soát tốt từ sản xuất đến lưu thông, truy xuất nguồn gốc và không tồn dư hóa chất cấm sử dụng, hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng.

logo-chuoi-thuc-pham-an-toan

 

Mục tiêu đến cuối năm 2019, các sản phẩm thuộc chuỗi tăng 10% so với năm 2018; mở rộng các sản phẩm mới tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”  bao gồm chuỗi sản phẩm thực vật: rau, củ, quả và sản phẩm khác; chuỗi sản phẩm động vật: thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm; chuỗi sản phẩm thủy sản: sản phẩm thủy sản, nước mắm…; xây dựng cơ sở kinh doanh các sản phẩm thuộc chuỗi trong các hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch về Triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn” năm 2019.

Theo nội dung kế hoạch, trong năm 2019 tập trung triển khai các nội dung chủ yếu sau:

Một là,trình điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “Chuỗi thực phẩm an toàn” thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai là,tổ chức ký kết với các tỉnh phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017 – 2019 và công tác triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn” giai đoạn 2017 – 2019

Ba là, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017 – 2019 và công tác triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn”giai đoạn 2017 – 2019 với tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Long An, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Đồng Tháp.

Bốn là, tổ chức thẩm định, đánh giá sự phù hợp của cơ sở với các điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh nông sản thực phẩm đáp ứng các điều kiện và yêu cầu của “chuỗi thực phẩm an toàn” để cấp giấy chứng nhận “chuỗi thực phẩm an toàn” thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh đối với đơn vị đăng ký tham gia và đơn vị đăng ký mở rộng qui mô hoặc đăng ký bổ sung sản phẩm mới tham gia chuỗi sản phẩm thựt vật, sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, trứng và chuỗi sản phẩm thủy sản.

Năm là,hoạt động kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói và kinh doanh sản phẩm thuộc “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với các đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” và đơn vị kinh doanh các sản phẩm “chuỗi thực phẩm an toàn”.

Phòng Quản lý chất lượng thực phẩm